Rocket Mission

Science rocket landed in Norway

April 24, 2023
Science rocket landed in Norway
ENGLISH

Monday morning at 7:20 am local time, a microgravity research rocket was launched from Esrange Space Center in Sweden. The rocket took a slightly longer and more westerly trajectory than calculated and landed after a completed flight 15 kilometers into Norway.

The rocket reached an altitude of 250 kilometers where experiments were carried out in zero gravity. The rocket and its payload landed at an altitude of around 1,000 meters in a mountain range around 40 kilometers northwest of the planned landing site.

Work on retrieving the payload is underway and an investigation is being launched to determine the technical details behind the non-nominal flight path.

Esrange Space Center is surrounded by a large landing area of about 5,200 km² (about twice the size of Luxembourg).

 


 

SWEDISH

Under måndagsmorgonen, klockan 07.20 lokal tid, sköts en raket för forskning i tyngdlöshet upp från Esrange. Raketen tog en något längre och mer västlig bana än beräknat och landade efter genomförd flygning cirka 15 kilometer in i Norge.

Raketen nådde 250 kilometers höjd där forskningsexperiment utfördes i tyngdlöshet. Raketen och dess nyttolast landade på omkring 1000 meters höjd i en bergskedja cirka 40 kilometer nordväst om planerad landningsplats.

Arbete med att hämta nyttolasten pågår och en utredning inleds parallellt för att fastställa de tekniska orsakerna bakom flygbanan.

Rymdbasen Esrange är omgärdat av ett stort landningsområde på omkring 5 200 km² (omkring dubbla ytan av Luxemburg).

 


 

Contact:
Philip Ohlsson, Head of Communications at SSC
+46 (0) 707 21 70 26, philip.ohlsson@sscspace.com

Related Posts