Annual General Meeting

Generally held in April

SSC’s Annual General Meeting is open to the public and is generally held in April. Notice of the Annual General Meeting is made via SSC’s website and newspapers.

All documents connected to the Annual General Meetings are in Swedish.

Information in Swedish below.

Bolagsstämma

SSC:s årliga bolagsstämma är öppen för allmänheten och hålls vanligtvis i april.
Kallelse till bolagsstämman sker via SSC:s webbplats samt tidningar (Dagens Industri och PoIT).

Document icon

Protokoll årsstämma 2024

(in Swedish)

Document icon

Kallelse årsstämma 2024

(in Swedish)

Document icon

Förslag till beslut vid bolagsstämma 2024

(in Swedish)

Document icon

Ersättningsrapport 2023

(in Swedish)

Document icon

Revisorsyttrande Insynslagen 2023

(in Swedish)

Document icon

Revisorsyttrande enligt 8 kap 54§ ABL

(in Swedish)

Interested in working for us?
Register your CV now!

We attract the brightest minds