Raketsteget 2019 – a running race at Esrange

May 20, 2019
Raketsteget 2019 – a running race at Esrange

20 May, 2019

På svenska längre ner/In Swedish further down

EFF (Esrange recreational association) invites you to Raketsteget 2019, a running race on a beautiful terrain path along the Esrange road.

Joint start on 28 May at 18.00.

Choose between two distances:
8 km: start at Salmijärvi Antenna
3 km: start at Leppäkoski parking by Pitkäjärvi

Price: 100 SEK per person, 50 SEK for children under 15. SSC staff participate for free.
Apply: At the start. Please pay cash.

The goal is at Esrange Space Center. Each participant receives a t-shirt. A minibus will take you back to the start area. Unfortunately, we cannot offer shower facilities.

All participation is at own risk.
Information: 0980-722 65, 070-184 99 76

Welcome!

Raketsteget is an annual event. Around 100 runners usually attend. It is organized by EFF, a recreational association within SSC.

The Esrange road – actually Paksuniemivägen – is the 25 km road that runs from Jukkasjärvi to the Esrange Space Center.

Raketsteget – motionsloppet på Esrange

EFF (Esrange Fritidsförening) inbjuder till 2019 års Raketsteget, ett motionslopp på terrängbana utmed Esrange-vägen.

Gemensam start den 28 maj, kl 18.00

Välj mellan två sträckor:
8 km, startplats: Salmijärvi-antennen
3 km, startplats: Leppäkoski-parkeringen vid Pitkäjärvi

Avgift: 100 kr/vuxen, 50 kr/barn (under 15 år). SSC-personal deltar gratis.
Anmälan sker på plats med kontant betalning (gärna jämna pengar)

Målgång sker på Esrange. Tyvärr kan vi inte erbjuda möjlighet till dusch och ombyte. Alla deltagare får varsin t-shirt. En minibuss tar dig tillbaka till startplatsen efter målgång.

Allt deltagande sker på egen risk.
Upplysningar: 0980-722 65, 070-184 99 76

Välkommen!

Raketsteget är ett årligt evenemang. Omkring 100 löpare brukar delta. Det arrangeras av EFF, en fritidsförening inom SSC.

Esrange-vägen – egentligen Paksuniemivägen – är den väg på 25 km som går från Jukkasjärvi till Esrange Space Center.

Raketsteget

 

Related Posts