Raketsteget – a running race at Esrange

May 28, 2018
Raketsteget – a running race at Esrange

På svenska längre ner/In Swedish further down

EFF (Esrange recreational association) invites you to Raketsteget 2018, a running race on a beautiful terrain path along the Esrange road.

Joint start on 11 Juni at 18.00.

Choose between two distances:
9 km: start at Salmijärvi Antenna, 3,5 km: start at Leppäkoski parking by Pitkäjärvi

Price: 100 SEK per person, 50 SEK for children under 15. SSC staff participate for free.
Apply: At the start. Please pay cash.

The goal, shower and change of clothes are at Esrange Space Center. Each participant receives a t-shirt. Transportation back to start area with a minibus.

All participation at own risk.
Information: 0980-722 65, 070-184 99 76

Raketsteget is an annual event. Around 100 runners usually attend. It is organized by EFF, a recreational association within SSC.

The Esrange road – actually Paksuniemivägen – is the 25 km road that runs from Jukkasjärvi to the Esrange Space Center.

Raketsteget – motionsloppet på Esrange

EFF (Esrange Fritidsförening) inbjuder till 2018 års Raketsteget, den 11 juni, ett motionslopp på terrängbana utmed Esrange-vägen.

Gemensam start den 11 juni, start kl 18.00

Välj mellan två sträckor:
9 km, startplats: Salmijärvi-antennen
3,5 km, startplats: Leppäkoski-parkeringen vid Pitkäjärvi

Avgift: 100 kr/vuxen, 50 kr/barn (under 15 år).SSC-personal deltar gratis.
Anmälan: På plats. Betalning kontant (gärna jämna pengar)

Målgång och ombyte på Esrange. Duschmöjlighet finns. Alla deltagare får t-shirt. Transport tillbaka till startplats med minibuss efter målgång.

Allt deltagande sker på egen risk.
Upplysningar: 0980-722 65, 070-184 99 76

Raketsteget är ett årligt evenemang. Omkring 100 löpare brukar delta. Det arrangeras av EFF, en fritidsförening inom SSC.

Esrange-vägen – egentligen Paksuniemivägen – är den väg på 25 km som går från Jukkasjärvi till Esrange Space Center.

Raketsteget 2015

Related Posts