Comment on a planned technical balloon test flight for the Harvard University

March 7, 2021
Comment on a planned technical balloon test flight for the Harvard University

in English:

Comment on a planned technical balloon test flight for the Harvard University

SSC provides world leading services and infrastructure for sounding rocket and balloon launches, carrying many different scientific experiments within various fields. We also provide flights for testing of instruments and technologies for the scientific community.

The purpose of the planned flight for Harvard University from Esrange Space Center in June 2021 is to test flight technology for the SCoPEx project, such as maneuver systems and systems for power, data, navigation and communication. It is not an active geoengineering experiment and no material will be released into the atmosphere if the test flight will be conducted.

The SCoPEx Advisory Board is expected to make a decision to either recommend or advise against the planned technical test flight in the coming weeks. A recommendation to proceed from SCoPEx Advisory Board is a basic prerequisite for the flight. Should the SCoPEx Advisory Board decide to approve the project and the test flight, SSC’s process to decide on the test flight will continue during this spring.

SSC will make the final decision. The test flight will only be conducted provided that it is both legally compliant and ethically appropriate. As of today we do not know whether there will be a flight or not.

SSC recognizes that the project is being discussed in the scientific community, and that there are concerns regarding any research project on geoengineering. SSC welcomes such a discussion as it will help us to decide whether the flight is appropriate to be conducted or not. In order to obtain further expertise prior to our decision, SSC has initiated discussions with Swedish authorities and leading expertise within this research field.

For any questions, please contact:

Anni Bölenius, Head of Communications
Email: anni.bolenius @sscspace.com
Phone: +46 730 33 74 90

på svenska:

Kommentar gällande en planerad teknisk ballongtestflygning för Harvard University

SSC tillhandahåller världsledande tjänster och infrastruktur för att sända upp raketer och ballonger med olika vetenskapliga experiment inom en mängd områden, ofta förknippat med klimat och miljö. Vi erbjuder också flygningar för att testa olika typer av instrument och teknologier för vetenskapliga ändamål.

Syftet med den planerade flygningen för Harvard University från Esrange Space Center i juni 2021 är att testa flygegenskaper för en ballong, t ex manöverförmåga, kraftförsörjning och andra tekniska system ombord på en ballong. Det rör sig inte om något aktivt experiment för att undersöka konstgjorda vägar att påverka klimatet genom att dämpa solens utstrålning/värmande effekt (vad som ibland kallas solar geoengineering).

Under de kommande veckorna väntas Harvards rådgivande kommitté fatta ett beslut om att antingen rekommendera eller ta ett steg tillbaka från den planerade ballongtestflygningen. En rekommendation från Harvards rådgivande kommitté om att gå vidare är en grundförutsättning för att flygningen ska kunna genomföras. Om Harvard beslutar att godkänna projektet från Esrange så fortsätter sedan SSC:s egen process under våren för att ta beslut om testflygningen ska genomföras eller inte.

Det slugiltiga beslutet fattas av SSC. Ballongflygningen kommer endast att genomföras under förutsättning att den uppfyller gällande nationella och internationella regelverk och bedöms etiskt lämplig. I dagsläget vet vi inte om flygningen kommer bli av eller inte.

Vi förstår att det förs en aktiv diskussion kring hela detta forskningsområde och vi är därför angelägna om att föra en aktiv dialog kring dessa frågor med både expertisen och andra intressenter i frågan. Därför för SSC just nu samtal med svenska myndigheter och ledande expertis kring den här frågan. Det är en process som kommer att pågå under våren och leda fram till ett beslut huruvida flygningen ska genomföras eller inte.

Related Posts