SÄKERHETS­INFORMATION

RAKETSKJUTFÄLTET PÅ ESRANGE

Denna information är främst för alla som är bosatta i Esrange-området, Kiruna. Radiomeddelanden sänds på Radio Norrbotten på Kiruna FM-sändare 102,7 MHz.

Information angående utrustning för ballongflygningar som landat i Norge (28 juni, 2021) - se längre ner på denna sida.

Varningar gällande pågående aktiviteter


30 juni - 30 september, 2021

Ett flertal raketmotortest kommer att utföras på Esrange Space Center från 30 juni till 30 september, 2021. För mer information, öppna meddelande till höger.

Mission: VTS-1

Zon som påverkas: A1


28 juni, 2021

Information angående utrustning för ballongflygningar som landat i Norge

Två fallskärmar med tillhörande flygsystem som krävs vid ballongflygningar har under veckan landat i Norge.
Detta är ovanligt men inte helt oväntat. Det finns rutiner för att hantera detta i de fall det inträffar och flygtillstånd finns därför förberett både för Norge och Finland.

Det som landat i norra Norge är en ihopknycklad fallskärm med tillhörande teknisk flygutrustning som exempelvis flygtransponder (ATC).
Själva experimenten (nyttolasterna)landade i det planerade nedslagsområdet vid Esrange, helt enligt plan.

Tullen både i Sverige och Norge är notifierade enligt etablerade rutiner och förberedelser pågår för att hämta upp utrustningen med helikopter.

De två flygningarna genomfördes för European Apace Agency den och handlar om att testa fallskärmslandning för den europeiska rymdmissionen ExoMars , med målet att landa på Mars 2022.

Kontakt: Anni Bölenius, anni.bolenius@sscspace.com
073-033 74 90

Want to see what we do?
Check out News & Activities!

SSC operates and participates in numerous dedicated missions each year.