SÄKERHETS­INFORMATION RAKETSKJUTFÄLTET PÅ ESRANGE

Denna information är främst för alla som är bosatta i Esrange-området, Kiruna. Radiomeddelanden sänds på Radio Norrbotten på Kiruna FM-sändare 102,7 MHz.

Varningar gällande pågående aktiviteter


25 February - 30 April

Ett flertal raketmotortester

Säkerhetszon: Zon A1  (Området runt Zon A1 är märkt med varningsskyltar)

Innan testet börjar aktiveras säkerhetszonen med en pulserande varningssignal. Den här varningssignalen upprepas 30, 15 och 2 minuter innan testet startar. När testet är avklarat deaktiveras säkerhetszonen av en kontinuerlig varningssignal.

Mer information finns på www.sscspace.com/safety och kan fås på telefon 0980-72000.


Want to see what we do?
Check out News & Activities!

SSC operates and participates in numerous dedicated missions each year.