INFORMATION OM INCIDENTER

Här publicerar vi senaste information vid en incident.

Branden på Esrange den 26 August

21 oktober 2021

Med anledning av en intern rapport som nu skickats in till Arbetsmiljöverket följer här uppdaterad information om branden som inträffade på Esrange i somras.

Vad det var som hände?
I samband med ett prestandatest av en raketmotor, något som regelbundet genomförs på Esrange, slet sig motorn ur fastsättningen och träffade Skylark-tunneln. Den brinnande motorn startade en brand som spred sig vidare Skylark-tornet och Skylark-hallen. Testteamet tillkallade Räddningstjänsten och började omedelbart släcka branden enligt gällande säkerhets- och räddningsrutiner och lämpade ut raketmotorn som var förberedd inför nästa test. När vi räddade material undan branden så ställde all personal upp på ett fantastiskt sätt.

Kom någon till skada?
Nej, ingen kom till skada fysiskt, lyckligt nog. Vi har en del personal som reagerat och det är naturligt efter en sådan här händelse. Efter samtal med den direkt berörda personalen är uppfattningen att dom mår bra efter omständigheterna. Efter branden fördes tre medarbetare till sjukhuset för rutinkontroll men bekräftades vara oskadda och fick vända hem igen. De entreprenörer som fanns på plats omhändertogs av deras respektive arbetsgivare.

Kommer byggnaderna att byggas upp igen?
Vi ser över möjligheterna att flytta över all payload-verksamhet vid området kring huvudbyggnaden när vi återuppbygger igen.

Vad säger rapporten?
Vi har tillsatt en extern utredning och den indikerar på följande: Infästningen som raketmotorn satt fastspänd på klarade inte av att hålla fast motorn under testet. Det ledde till att motorn slet sig loss. En motsvarande raketmotor som testbrändes tre dagar tidigare visade inte på några brister eller förhöjda säkerhetsrisker utan gick då enligt plan. Den raketmotor som orsakade branden visade sig dock ha större kraft än vad vi förväntat vilket fick infästningen att ge vika. 

Vad gör ni nu?
Direkt efter branden startade vi upp ett internt projekt som ämnar återuppbygga sondraketuppskjutningsförmågan med minimikonfiguration redan under detta år. Direkt efter branden startade vi också en extern utredning för att fastställa orsaken till händelsen. Denna utredning leds av utländska specialister inom raketområdet. Vi förväntar oss att denna blir klar inom ett par veckor.

Vilka åtgärder vidtar ni just nu?
Om granskningen visar på brister och rekommenderade åtgärder kommer vi givetvis att ta till oss dessa och genomföra åtgärder därefter. Vi är också fast beslutna att återbygga förmågan så snart som möjligt.


 

Uppdatering: 28 augusti 2021

Strax innan 17-tiden på fredagseftermiddagen blossade en mindre brand upp på nytt på Esrange ur gnistorna från gårdagens brand på basen. Lågorna upptäcktes av jourhavande vakt och räddningstjänst var snabbt på plats och släckningsarbetet tog ungefär en timme. Branden uppstod ur glöd som blivit kvar i träfasaden inuti den del av anläggningen som brann under gårdagen, och som av säkerhetsskäl varit avstängd sedan dess. Strax efter 19-tiden bedömdes området vara säkrat och räddningstjänsten lämnade Esrange.


 

Pressmeddelande 27 augusti 2021

Efter branden på Esrange: Endast uppskjutningar av forskningsraketer påverkas

Den brand som uppstod på Esrange i samband med en planerad testbränning av en raketmotor igår förmiddag förstörde delvis den infrastruktur som används för uppskjutning av sondraketer. Annan verksamhet på Esrange, en av världens mest mångsidiga rymdbaser, påverkas inte.

Esrange Space Center är en av världen mest mångfacetterade rymdbaser med en rad samhällsviktiga verksamheter under sitt paraply. Basen byggs för närvarande ut för att kunna erbjuda ytterligare utnyttjande av rymden.

Branden skadade inte verksamheten för satellitkommunikation, stratosfäriska ballonger eller testverksamheten för ny raketteknik. Inte heller påverkades den pågående utbyggnaden av basen inför de planerade satellituppskjutningarna från Esrange. Däremot orsakade branden skador på delar av uppskjutningsanordningarna för sondraketer (raketer för forskning i tyngdlöshet) som använts på Esrange sedan 60-talet, samt byggnader i anslutning till denna. Ingen människa kom till skada.

– Det viktigaste är att vår personal och alla andra som befann sig på basen är i säkerhet. Men det är många sorgsna miner på Esrange idag. Sondraketsverksamheten är något av Esrange hjärta där allt började för mer än femtio år sedan, säger Lennart Poromaa, platschef på Esrange.

Räddningstjänsten lämnade platsen sent på torsdagskvällen. Nu vidtas utredningsarbete för att hitta orsaken till olyckan och planeringen för att kunna återuppta sondraketverksamheten.

– Vad som ligger bakom branden är ännu för tidigt att säga. SSC kommer att ta extern hjälp för att tillsammans med våra egna experter utreda händelsen, allt i syfte att kunna undvika liknande händelser i framtiden, säger Stefan Gardefjord, vd på SSC.

– Det är viktigt att nu snabbt komma igång igen. Ombord på våra sondraketer skickas mängder med experiment upp som har stor betydelse för forskning inom en rad viktiga områden. Vi arbetar nu intensivt för att se hur vi ska kunna återuppta denna del av vår verksamhet igen, säger Lennart Poromaa.

Presskontakter:
Philip Ohlsson, presskontakt SSC, +46 (0)70-721 70 26, philip.ohlsson@sscspace.com
Anni Bölenius, kommunikationschef SSC, +46 (0)73-073 033 74 90, anni.bolenius@sscspace.com


 

Uppdatering: 27 augusti 2021

De sista delarna av branden släcktes på torsdagskvällen av Räddningstjänsten som sedan lämnade Esrange runt 23.30 lokal tid. Arbetet för att undersöka hur sondraketverksamheten ska kunna återupptas har påbörjats.


 

26 augusti, 2021

Information angående brand på Esrange

I samband med en planerad testbränning av raketmotorer, något som regelbundet genomförs på Esrange Space Center i Kiruna, uppstod en brand i anläggningen. Situationen är under kontroll och eftersläckningsarbete pågår. Räddningstjänsten fortsätter att bevaka de uppsatta brandcellsgränserna för att förhindra ytterligare spridning, men läget är i nuläget statiskt. Alla personer som befunnit sig i området bedöms vara i säkerhet och inga personskador är rapporterade, men de materiella skadorna bedöms vara omfattande.

Branden startade på torsdagsmorgonen klockan 09.30 i den södra delen av basområdet som använts sedan 60-talet för att skjuta upp sondraketer för forskningsändamål.

Inga rapporterade personskador
Inga personskador är rapporterade men några ur personalen kommer att föras till Kiruna lasarett för kontroll.

Materiella skador
Det står klart att branden orsakat omfattande skador på den äldre delen av basen. Den exakta omfattningen är ännu för tidig att säga, men de nya delarna av basen är inte påverkade av branden.

Konsekvenser för den löpande verksamheten
Den fulla vidden av branden och dess konsekvenser för pågående och planerad verksamhet är ännu för tidigt att uttala sig om. Nu ligger fullt fokus på att hantera branden och den uppkomna situationen.

För vidare kontakt: Anni Bölenius, Kommunikationschef SSC, anni.bolenius@sscspace.com, +46 (0)73-033 74 90

Pressbilder Esrange: https://sscspace.canto.global/v/press/landing?viewIndex=0