BOLAGSSTÄMMA

SSC:s årliga bolagsstämma är öppen för allmänheten och hålls vanligtvis i april.
Kallelse till bolagsstämman sker via SSC:s webbplats samt tidningar (Dagens Industri och PoIT).

Årsstämman 2022 äger rum den 26 april kl 08.30 på bolagets huvudkontor i Solna.

Curious what we can do?
Take a look at our Services!

We offer proven expertise in the development of satellite subsystems as well as in satellite communication and operations. We develop rocket systems and experiment payloads, and we launch sounding rockets and high-altitude balloons.