Organisation

Tjänster utförs av tre divisioner, ledda av VD och hans personal under SSC:s styrelse. ECAPS är organiserat som ett självständigt dotterbolag.

SSC Organization