Esrange Space Center

En svensk rymdbas med internationell verksamhet

Sedan Esrange grundades 1966 har vi sänt upp över 500 sondraketer och 550 höghöjdsballonger härifrån. På Esrange finns även världens största civila markstation för satelliter.

Läge

Esrange Space Center ligger i norra Sverige ovanför polcirkeln, at lat. 67° 53'N, long 21° 04'E. Närmaste stad är Kiruna som ligger ca 40 km från Esrange.

Det hela började 1966 med sondraketer

I mars 1964 bildades ESRO (European Space Re­search Organisation) av  Belgien, Danmark, Frankrike, Nederländerna, Italien, Schweiz, Spanien, Storbrittanien, Sverige och Tyskland. Syftet var att etablera ett koordinerat vetenskapligt program för fredlig rymdverksamhet kombinerat med avancerad forskning för teknisk utveckling och för att stödja industrin i medlemsländerna.

Esrange Space Center byggdes av ESRO och invigdes 1966. Ett stort antal raketprojekt genomfördes mellan november 1966 och juni 1972.

1972 tog SSC över Esrange

Sedan den 1 juli 1972 har SSC skött driften av Esrange Space Center. Merparten av raket- och ballongprojekten koordineras och finansieras av Esrange Andøya Special Project (EASP) inom ESA (European Space Agency). Medlemsländerna i ESA/EASP är numera Frankrike, Tyskland, Schweiz, Norge och Sverige.

Raketer

De raketer man skjuter från Esrange Space Center är så kallade sondraketer, alltså raketer som inte går in i omloppsbana. Motorerna faller ner i nedslagsområdet liksom experimentnyttolasterna som landar med fallskärm och bärgas med helikopter. Raketerna bär med sig experiment för forskning inom astrofysik, astronomi och atmosfärstudier men främst för tyngdlöshetsforskning.

I Solna utvecklar SSC raketexperiment och raketsystem.  Drygt 35 experiment för forskning i tyngdlöshet ombord på raketer har utvecklats åt forskare inom olika vetenskapliga discipliner. Alla biologiska, kemiska och fysikaliska processer påverkas av jordens gravitation, forskarna vill ta reda på vad som händer med experimenten vid avsaknaden av denna kraft. Experimenten tillbringar mellan 6-12 minuter i tyngdlöshet beroende på vilken typ av raket som används. Över 60 raketekipage har utvecklats för atmosfär- och tyngdlöshetsforskning. SSC kan erbjuda två olika rakettyper för tyngdlöshetsexperiment, MASER som når en höjd av 250 km och ger 6 minuters tyngdlöshet och MAXUS som når upp till ca 700 km höjd och ger ca 12 minuters tyngdlöshet.

Esrange Impact AreaNedslagssområdet för raketer ligger norr om Esrange Space Center I den svenska tundraregionen. Området är uppdelat i tre zoner, A, B och C med en total area om 5,600 km².

Zon A, som är nedslagsområdet för raketernas förstasteg kan utökas om förstasteget är kraftfullt. Zonerna B och C är nedslagsområden för raketernas andra- och tredjesteg likväl som för experimentnyttolasterna. Zon C får inte användas under perioden 1 maj till 15 september.

Säkerhetsmeddelanden

Lista över alla raketuppskjutningar från Esrange (pdf) på engelska

Höghöjdsballonger

1974 färdigställdes anläggningen för höghöjdsballonger på Esrange Space Center. Anläggningen har uppgraderats under åren och nu kan man släppa ballonger med en storlek på över 1 000 000 m3 vilket motsvarar dubbla Globen i Stockholm. En ballong av den storleken kan bära med sig en nyttolast som väger över 2 ton. Ballongplanen motsvarar hela 40 fotbollsplaner. Ballongerna flyger på en höjd mellan 15 – 45 km och bär med sig forskningsinstrument inom atmosfärfysik, astronomi och meteorologi men kan också användas för att göra kontrollmätningar av satellitmätningar och för att göra s.k. falltester av olika rymdfarkoster. Ballongerna kan tas ner i norra Sverige, Norge, Finland, Ryssland, Kanada och Alaska beroende på forskningsuppdraget. Vissa ballonger kan flyga runt hela nordpolen innan de tas ner.

Lista över ballonguppsändningar från Esrange (pdf) på engelska

Lista över planerade raket- och ballonguppsändningar från Esrange (pdf) på engelska

Satellitverksamhet

De flesta vetenskapliga satelliter liksom många jordobservationssatelliter går i en bana över jordens poler. Stationen på Esrange som ligger ovanför polcirkeln, har utmärkta förhållanden för regelbunden kontakt med dessa satelliter eftersom de passerar inom räckhåll flera gånger per dygn. 1978 invigdes satellitstationen på Esrange Space Center. Idag är stationen en av världens mest använda, satellitoperatörerna har dagligen 140 kontakter med olika satelliter.

Satellitstationen ingår i SSC:s världsomspännande nätverk av markstationer, SSC Universal Space Network (hette tidigare PrioraNet, fram till 2016).

Mer information hittar du på våra sidor på engelska.

 

Esrange webbkamera

Följ raket- och ballonguppsändningar från Esrange Space Center via live-strömning, nedräkningsklocka och Twitter-flöde. Uppdateringar om kommande raketuppskjutningar läggs upp på Twitter. Live-strömningen är påslagen enbart vid uppskjutningar.

Vissa uppskjutningar sänds inte på grund av restriktioner.

Gå till sändningen