Besöka SSC

Esrange Space Center
 

Välkommen till vårt Visitor Center som ligger i anslutning till grindarna till Esrange och som har öppet under sommarmånaderna (kl 08:00 - 18:00). På övriga tider under året håller vi öppet vid förfrågan. Kontakta visit@sscspace.com.

Besökscentret är vanligtvis obemannat. Där kan såväl spontanbesökare som SSC:s bokade gäster få en inblick i vår verksamhet och vad som händer bakom Esranges grindar.

Av säkerhetsskäl är området innanför grindarna tyvärr inte öppet för allmänheten. Vi kan däremot boka in större grupper vid förfrågan. Vänligen kontakta visit@sscspace.com.

Studiebesök skolor

Vi tar emot studiebesök från årskurs 9 på höstterminen. Vi tar även emot gymnasieklasser samt högskolor med naturvetenskaplig/teknisk inriktning.  Tidpunkter för studiebesök är avhängiga de aktiviteter som pågår på Esrange Space Center.

För mer information, kontakta visit@sscspace.com.

Närvara vid raket- eller ballonguppsändningar

Du kan följa de flesta raket- och ballonguppsändningar live från vår webbplats för livesändningar; http://esrange.insupport.se/

Av säkerhetsskäl får inga andra personer än de som jobbar operativt vistas på Esrange under raket- och ballonguppsändningar.

 

Solna

Studiebesök

Vi tar emot ett begränsat antal högskoleklasser med naturvetenskaplig/teknisk inriktning.

För mer information, kontakta visit@sscspace.com.

 

 
Besöka SSC