Besöka SSC

Esrange Space Center
 

Vårt Visitor Center, som ligger i anslutning till grindarna till Esrange, har öppet under sommarmånaderna. På övriga tider under året håller vi öppet vid förfrågan. Kontakta visit@sscspace.com.

Besökscentret är vanligtvis obemannat. Där kan såväl spontanbesökare som SSC:s bokade gäster få en inblick i vår verksamhet och vad som händer bakom Esranges grindar.

Området innanför grindarna är tyvärr inte öppet för allmänheten. Vi kan däremot boka in större grupper vid förfrågan. Vänligen kontakta visit@sscspace.com.

Studiebesök skolor

Vi tar emot studiebesök från årskurs 9 på höstterminen. Vi tar även emot gymnasieklasser samt högskolor med naturvetenskaplig/teknisk inriktning.  Tidpunkter för studiebesök är avhängiga de aktiviteter som pågår på Esrange Space Center.

För mer information, kontakta visit@sscspace.com.

Närvara vid raket- eller ballonguppsändningar

Du kan följa de flesta raket- och ballonguppsändningar live från vår webbplats för livesändningar; http://esrange.insupport.se/

Av säkerhetsskäl får inga andra personer än de som jobbar operativt vistas på Esrange under raket- och ballonguppsändningar.

 

Solna

Studiebesök

Vi tar emot ett begränsat antal högskoleklasser med naturvetenskaplig/teknisk inriktning.

För mer information, kontakta visit@sscspace.com.

 

 
Besöka SSC