Om SSC

Tillgång till rymden till nytta för jorden

SSC hjälper rymdorganisationer, företag, andra kommersiella aktörer och forskningsinstitut att få tillgång till rymden till nytta för jorden. SSC:s produkter och tjänster möjliggör framgångsrika rymdprojekt inom telekommunikation, säkerhet, meteorologi, positionering, vetenskaplig forskning, jordobservation och andra tillämpningar.

Över 40 års erfarenhet gör SSC till ett av de mest erfarna och etablerade rymdföretagen i världen.

Vi fokuserar på tre kärnområden…

Satellite Management Services

tillhandahåller tjänster inom satellitdrift och satellitkommunikation via ett globalt nätverk - PrioraNet - av egna och partnerägda markstationer.

Science Services

utvecklar raket och ballongsystem inklusive experimentmoduler för forskning i tyngdlöshet. Vi sänder upp raketer och ballonger från Esrange Space Center.

Engineering Services

tillhandahåller teknik- och driftstjänster för satellitprojekt och bemannade rymdprogram.

… och har flera bolag

Aurora Technology

är ett dotterbolag till LSE Space och tillhandahåller teknik- och driftstjänster för satellitprojekt och bemannade rymdprogram.

ECAPS

utvecklar miljövänliga och högeffektiva raketmotorer och framdrivningssystem för satelliter.

LSE Space

tillhandahåller teknik- och driftstjänster för satellitprojekt och bemannade rymdprogram.

SSC Space Australia

är en markstation som har huvudansvaret för SSC:s Yatharagga Satellite Station i västra Australien, nära Perth. Utöver driften av den egna satellitstationen erbjuder vi även hosting, underhåll och driftstjänster för våra kunder som vill installera sin utrustning på vår station.

SSC Space Canada

ansvarar främst för SSC:s satellitstation i norra Kanada, Inuvik Satellite Station.

SSC Space Chile

driver Santiago och Punta Arenas satellitstationer i Chile. SSC Chile är en viktig del av SSC:s globala markstationsnätverk, PrioraNet.

SSC Space U.S.

tillhandahåller satellitdriftstjänster med stationer i USA och Australien.

 
Om SSC