Kick-off för Rymdforskarskolan LTU

Den 28:e november deltar SSC i Rymdforskarskolans kick-off där rymdindustrin, rymdintressenter och forskare träffas.

Från SSC kommer Anna Rathsman att ta upp aktuella frågeställningar.

Information och schema för dagen finner du här:
http://www.ltu.se/edu/bli-student/prog/space/Kick-off-for-Rymdforskarskolan-1.121152 
Kick-off för Rymdforskarskolan LTU