Safety information regarding rocket impact area

Information regarding rocket launch from Esrange Space Center, Kiruna

During the period 28 October – 9 November, 2016 two Heros Hybrid rockets are planned to be launched from Esrange Space Center.

The launches will take place between 06:00 – 16:00 during this period.

Heros Hybrid is a one-stage rocket. The estimated impact point for the rockets is in the B-zone.

Read more: Preliminary announcement No 183

 

Information in Swedish
Säkerhetsinformation för raketskjutfältet

Under perioden 28 oktober – 9 november 2016 planeras uppskjutning av två raketer av typen Heros Hybrid. Uppskjutningen kommer att äga rum kl. 06:00 – 16:00 under denna period.

Heros Hybrid är en enstegsraket. Vid uppskjutning beräknas raketerna slå ner inom B-zonen.

Läs mer: Förberedande meddelande No 183

Related information
Relaterad information

Map of extended A zone
Karta över utvidgade A-zonen

Map of Esrange Impact Area    
Karta över Esrange nedslagsområde

Coordinates for shelters in the Esrange Impace Area 
Skyddsvärn i Esranges nedslagsområde

Launching Programme