Safety information regarding rocket impact area

Information regarding rocket launch from Esrange Space Center, Kiruna

Launch of two rockets from Esrange Space Center

During the period 1 – 20 December, 2016 two VSB-30 rockets are planned to be launched from Esrange Space Center.
The launch will take place between 05:00 – 17:00 during this period.

VSB-30 is a two-stage rocket. The estimated impact point for the first stage of the rocket is in the A-zone and for the second stage in the B-zone.

Read more: Preliminary Announcement no 184.

 

Information in Swedish
Säkerhetsinformation för raketskjutfältet

Under perioden 1 – 20 december 2016 planeras uppskjutning av två raketer av typen VSB-30. Uppskjutningen kommer att äga rum kl. 05:00 – 17:00 under denna period.

VSB-30 är en tvåstegsraket. Vid uppskjutning beräknas första steget slå ner inom A-zonen och andra steget inom B-zonen.

Läs mer: Förberedande meddelande no 184.

 

Related information
Relaterad information

Map of extended A zone
Karta över utvidgade A-zonen

Map of Esrange Impact Area    
Karta över Esrange nedslagsområde

Coordinates for shelters in the Esrange Impace Area 
Skyddsvärn i Esranges nedslagsområde

Launching Programme