Safety information regarding rocket impact area

Information regarding rocket launch from Esrange Space Center, Kiruna

One Terrier/Improved Orion rocket has been launched from Esrange Space Center on 19 July, 2016 (according to preliminary announcement No 182).

We will return with a Safety Message before next launch opportunity.

Information in Swedish
Säkerhetsinformation för raketskjutfältet

En raket av typen Terrier/Improved Orion har skjutits upp från Esrange Space Center den 19 juli, 2016 (enligt Förberedande meddelande nr 182).

Vi återkommer med information inför nästa planerade uppskjutning.

Related information
Relaterad information

Map of extended A zone
Karta över utvidgade A-zonen

Map of Esrange Impact Area    
Karta över Esrange nedslagsområde

Coordinates for shelters in the Esrange Impace Area 
Skyddsvärn i Esranges nedslagsområde

Launching Programme