SAFETY INFORMATION REGARDING ROCKET IMPACT AREA

One Improved Orion rocket has been launched from Esrange Space Center on May 13, 2017  (according to  Preliminary Announcement No 189) and the campaign is now finished.


We will return with a Safety Message before next launch opportunity.

 

Information in Swedish 

Säkerhetsinformation för raketskjutfältet

En raket av typen Improved Orion har skjutits upp från Esrange Space Center den 13 maj 2017 (enligt  Förberedande meddelande nr 189) och kampanjen är nu avslutad.

Vi återkommer med information inför nästa planerade uppskjutning.

 

Related information
Relaterad information

Map of extended A zone
Karta över utvidgade A-zonen

Map of Esrange Impact Area    
Karta över Esrange nedslagsområde

Coordinates for shelters in the Esrange Impace Area 
Skyddsvärn i Esranges nedslagsområde

Launching Programme