SAFETY INFORMATION REGARDING ROCKET IMPACT AREA

Rocket launch from Esrange Space Center

During the period 8 – 28 May, 2017 one VSB-30 rocket is planned to be launched from Esrange Space Center.
The launch will take place between 04:00 – 16:00 during this period.

VSB-30 is a two-stage rocket. The estimated impact point for the first stage of the rocket is in the A-zone and for the second stage in the B-zone.

In connection with the launching Radio Norrbotten will broadcast final announcements on the Kiruna FM-transmitter 102.7 MHz, at any of the following times:

          06.58,         12.58,                   17.58                   and                  21.58

or at a time given in the last announcement.

Within the impact area there are shelters and warning signs with maps and other relevant information.

Read more: Preliminary Announcement No 189

 

Information in Swedish 

Säkerhetsinformation för raketskjutfältet

Under perioden 8 – 28 maj 2017 planeras uppskjutning av en raket av typen VSB-30. Uppskjutningen kommer att äga rum kl. 04:00 – 16:00 under denna period.

VSB-30 är en tvåstegsraket. Vid uppskjutning beräknas första steget slå ner inom A-zonen och andra steget inom B-zonen.

I anslutning till raketuppskjutningen kommer Radio Norrbotten att lämna slutliga meddelanden över FM-sändaren i Kiruna på frekvens 102,7 MHz, vid någon av följande fasta tidpunkter:

kl.      06.58,              12.58,                   17.58,                  och                    21.58

eller vid tidpunkt som angivits vid den närmast föregående varningen.

Inom skjutfältet finns skyddsrum och på olika platser även varningsskyltar med kartor och andra upplysningar.

Läs mer: Förberedande meddelande nr 189

 

Related information
Relaterad information

Map of extended A zone
Karta över utvidgade A-zonen

Map of Esrange Impact Area    
Karta över Esrange nedslagsområde

Coordinates for shelters in the Esrange Impace Area 
Skyddsvärn i Esranges nedslagsområde

Launching Programme