SAFETY INFORMATION REGARDING ROCKET IMPACT AREA

Rocket launches from Esrange Space Center

During the period 14 – 22 March, 2017 two Improved Orion rockets are planned to be launched from Esrange Space Center.
The launches will take place between 06:00 – 16:00 during this period.

Improved Orion is a one-stage rocket and estimated impact is in the B-zone.

Read more: Preliminary Announcement no 186.

 

Information in Swedish 
Säkerhetsinformation för raketskjutfältet

Under perioden 14 – 22 mars 2017 planeras uppskjutning av två raketer av typen Improved Orion från Esrange Space Center.

Uppskjutningarna kommer att äga rum kl. 06:00 – 16:00 under denna period.

Improved Orion är en enstegsraket. Vid uppskjutning beräknas raketerna slå ner inom B-zonen.

Läs mer: Förberedande meddelande nr 186.

 

Related information
Relaterad information

Map of extended A zone
Karta över utvidgade A-zonen

Map of Esrange Impact Area    
Karta över Esrange nedslagsområde

Coordinates for shelters in the Esrange Impace Area 
Skyddsvärn i Esranges nedslagsområde

Launching Programme