SAFETY INFORMATION REGARDING ROCKET IMPACT AREA

Two Improved Orion rockets have been launched from Esrange Space Center on March 15 and March 16, 2017 (according to Preliminary Announcement no 186).
We will return with a Safety Message before next launch opportunity.

 

Information in Swedish 

Säkerhetsinformation för raketskjutfältet

Två raketer av typen Improved Orion har skjutits upp från Esrange Space Center den 15 och 16 mars 2017 (enligt Förberedande meddelande nr 186).

Vi återkommer med information inför nästa planerade uppskjutning.

 

Related information
Relaterad information

Map of extended A zone
Karta över utvidgade A-zonen

Map of Esrange Impact Area    
Karta över Esrange nedslagsområde

Coordinates for shelters in the Esrange Impace Area 
Skyddsvärn i Esranges nedslagsområde

Launching Programme